Saltatu nabigazioa

Irakurketa harrigarriak

Orientazio didaktikoak dituzten fitxak

Atal honetan, irakurketen bidez, materiaren propietateen gai honekin zerikusia duten bi gai polemiko jorratu ditugu.  Hona hemen erronka bakoitzaren fitxa

Substantzia kimiko beldurgarriak 

TEMA: Zientziaren nolakotasuna. Materia

DENBORA-BANAKETA: 1 saio

ORIENTAZIOAK: Bideo eta irakurketa baten bidez, antimateriaren existentziaren gaia aurkeztuko dugu.  Ondoren, irakurketa zientifikoaren ulermena landuko dugu, dilemak erabiliz, non ikasleek erantzun alternatiboak pentsatu behar dituzten. 

EDUKIAK:

 • Informazioaren tratamendua: Identifikatu, ulertu (alderatu, sailkatu, aztertu eta sintetizatu), balioetsi eta azaldu (deskribatu, definitu, laburbildu, argumentatu, justifikatu...).
 • Zientziaren nolakotasuna.
 • Zientziaren ikuspegi estereotipatua lantzeko jarraibideak.

KONPETENTZIAK:

ZIENTZIARAKO KONPETENZIA  Jarduerak
Zientziaren oinarrizko kontzeptuak mundu naturaleko sistemekin lotu 1,2
Sistema eta fenomeno naturalak deskribatu, azaldu eta aurreikusi
Ezaugarri zientifikoak dituzten arazoak identifikatu eta haiei buruzko ikerketa txikiak egin.
Erabakiak hartu erantzukizunez, autonomiaz eta izpiritu kritikoz 2
BESTELAKO KONPETENTZIAK

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia

Elkarbizitzarako konpetentzia

Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia

Ikasten ikasteko konpetentzia

1

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK:

 • Informazioa identifikatu, hautatu eta interpretatzen du, eta gai zientifikoari lotutako ideiak ezagutzen ditu.
 • Azalpenetan eta arrazoibideetan argi hitz egiten du, eta bere mailari dagokion hiztegi zientifikoa behar bezala erabiltzen du.
 • Talde-lanaren aldeko jarrera adierazten du, eta zereginetan eta eztabaidetan lankidetza eta parte-hartze arduratsuko jarrerak izaten ditu.
 • Dilema zientifikoak sortu eta diseinatzen ditu, ikasitakoan oinarrituz.

Zeregina solasaldi zientifikoaren balioespen-eskala honekin ebaluatuko da (deskargatu odt formatu editagarrian eta pdf formatuan)

Antimateria "hasiberrientzat"

GAIA: Materiaren nolakotasuna.

DENBORA-BANAKETA: 1.5 saio

ORIENTAZIOAK: Bideo eta irakurketa baten bidez, antimateriaren existentziaren gaia aurkeztuko dugu.  Ondoren, irakurketa zientifikoaren ulermena landuko dugu, dilemak erabiliz, non ikasleek erantzun alternatiboak pentsatu behar dituzten

EDUKIAK:

 • Informazioaren tratamendua: Identifikatu, ulertu (alderatu, sailkatu, aztertu eta sintetizatu), balioetsi eta azaldu (deskribatu, definitu, laburbildu, argumentatu, justifikatu...).
 • Materiaren nolakotasuna

KONPETENTZIAK:

ZIENTZIARAKO KONPETENZIA  Jarduerak
Zientziaren oinarrizko kontzeptuak mundu naturaleko sistemekin lotu 1,2
Sistema eta fenomeno naturalak deskribatu, azaldu eta aurreikusi 1,2
Ezaugarri zientifikoak dituzten arazoak identifikatu eta haiei buruzko ikerketa txikiak egin
Erabakiak hartu erantzukizunez, autonomiaz eta izpiritu kritikoz 2
BESTELAKO KONPETENTZIAK

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia

Elkarbizitzarako konpetentzia

Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia

Ikasten ikasteko konpetentzia

1

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK:

 • Informazioa identifikatu, hautatu eta interpretatzen du, eta gai zientifikoari lotutako ideiak ezagutzen ditu.
 • Azalpenetan eta arrazoibideetan argi hitz egiten du, eta bere mailari dagokion hiztegi zientifikoa behar bezala erabiltzen du.
 • Talde-lanaren aldeko jarrera adierazten du, eta zereginetan eta eztabaidetan lankidetza eta parte-hartze arduratsuko jarrerak izaten ditu.
 • Dilema zientifikoak sortu eta diseinatzen ditu, ikasitakoan oinarrituz..

Zeregina zientzietako dilema baten balioespen-eskala honekin ebaluatuko da (deskargatu odt formatu editagarrian eta pdf formatuan).