Saltatu nabigazioa

Gas hauek!

Gasen portaera eta legeak

Segur aski gertatu zaigu noizbait, pilota edo baloi bat denbora luzez eguzkitan utzi, eta... Zer gertatzen da? Eta zergatik piztu behar da erregailu bat globo aerostatikoa igoarazteko?

 
PXHere eta Linnaea Mallette . Hondartzako baloiak (CC0)

 Zer erlazio daukate presioak eta tenperaturak fenomeno hauetan?

Galdera horiek eta beste batzuek gasen portaerarekin dute zerikusia; bereziak dira gasak, eta, beraz, aparte aztertzea merezi dute. Ai, gas hauek!

Gas baten egoera

Gas baten egoera definitu ahal izateko, oinarrizkoa da bere egoera zehazten duten funtsezko aldagaiak ezagutzea: presioa, tenperatura eta bolumena. Aldagai horiek elkarren mendekoak dira. 

 • Presioa (P). Honela definitzen da: eremu edo azalera jakin batean aplikatutako indarra (P= F/V). Molekulek gasa daukan ontziaren hormetan duten inpaktuak eragiten du presioa. Talken maiztasuna zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa gasaren presioa. Talken maiztasuna zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta txikiagoa gasaren presioa.
 • Tenperatura (T). Atomoen mugimenduak eragindako maila energetikoa zehazten duen magnitudea da, atomoak etengabe mugitzen ari baitira, gehiago ala gutxiago.
 • Bolumena (V). Gorputz batek hartzen duen hiru dimentsioko espazioaren neurria da, eta gasa duen ontziaren araberakoa da.
teteras al gas
tpsdave. Tetera, gas (CC0)

Eta horiek aztertzeko dugu gasen lege orokorra, beste hiru lege konbinatzen dituena: Boyle-Mariotteren legea, Charlesen legea eta Gay-Lussacen legea. Ikertu dezagun nola funtzionatzen duten gasek, PHET simulazioaren bidez: Gasen propietateak

Zeregina: Gasen legeak aztertzea, simulazioen bidez

Iraupena
3 ordu
Taldekatzea
Binaka.

1. Hipotesiak eginez

Lehenik eta behin, ahaleginduko gara aurresaten P, V, T eta N (partikula-kopurua) aldagai bat aldatzeak nola eragiten duen gasaren gainerako propietateetan. 

I. Bolumena-presioa grafikoa

 Grafikoaren itxura justifikatzeko arrazoibidea azalduko dugu

II. Bolumena-tenperatura grafikoa

Grafikoaren itxura justifikatzeko arrazoibidea azalduko dugu

III. Tenperatura-presioa grafikoa

Grafikoaren itxura justifikatzeko arrazoibidea azalduko dugu

2. Experimentatuz

Ondoren, PHET simulazio honekin egingo dugu lan: Gasen propietateak. Aukera ematen digu nahi adina partikula sartzeko, tenperatura aldatzeko (ºC edo K-tan), presioa aldatzeko, eta, ezkerreko helduleku horiarekin, bolumena ere alda dezakegu.

 Boyleren legea

 • Sistema prestatzeko, 100 partikula gehitu eta 300 K-ko tenperatura konstantea ezartzen dugu.
 • "Zabalera" aukera markatuko dugu; saguarekin horma ahalik eta posizio txikienera mugituko dugu (5 nm); horrek sistemaren 1. egoera simulatuko du (ikus irudia)
Gasen propietateak
PHET. Gasen propietateak (CC0)
 • Adierazitako zabaleraren neurria eta presioa behatzen ditugu (kontuan hartu sistemaren neurria ez dela nahitaez bolumena, baina zabalera aldatzearen ondorioz bolumena proportzio berean aldatzen da, bolumena zuzenean neurri horren mende baitago).
 • Neurketa horretarako presioaren eta bolumenaren biderkadura kalkulatzen dugu.
 • Orain, kaxaren luzera (bolumena) aldatu, eta presio-balio berria behatzen dugu, beste egoera bat simulatuz (2. egoera); egoera berri horretarako, presioaren eta bolumenaren biderkadura idazten eta kalkulatzen dugu.
 • Prozedura hori errepikatuko dugu, gutxienez 5 datu izan arte. Oharra: ohartu bolumen unitatea nm3 dela, suposatzen baita ontziaren dimentsio guztiak unitate honetan neurtuta daudela.
 • Taula osatuko dugu:
Egoera N P (atm)

V (nm³)

P.V
1 100
2 100
3 100
4 100
5 100
 • Grafiko bat egingo dugu, simulazioan lortutako presio- eta bolumen-balioekin:

      

 • Ados zaude gure hipotesiarekin?
 • Zer ondorio atera dezakegu?

Charles-en legea

Charles-en legeak tenperatura eta bolumenaren arteko erlazioa aztertzen du presio konstante batean. Horretarako, ontzia konfiguratuko dugu, presio konstantean.

 • Sistema prestatzea: 100 partikula gehituko ditugu (astunak edo arinak izan daitezke). Presio konstantea ezarriko dugu. Zein da zure edukiontziaren presioa?
Gasen propietateak
PHET. Gasen propietateak (Dominio público)
 • Orain, ontziaren tenperatura doitzen dugu, beroa gehituz edo kenduz, kaxaren azpiko bero-kontrola erabiliz. Tenperatura kaxaren gainean dago. Zer unitatetan neurtuko dugu? ºC-tan? K-tan? Adierazi zer erlazio dagoen ºC eta K artean.
 • Ondorengo taula osatuko dugu, zenbait tenperatura hautatuta. (Adibidez, 150 K, 300 K, 600 K, eta abar).
Egoera N Tenperatura (T) Bolumena (V) k1 =VxT k2 =V/T
1 100
2 100
3 100
4 100
5 100
 • Ontziaren bolumena neurtuko dugu erregelarekin (nm³) eta taula osatuko dugu.
 • Zein aldagai kontrolatu dugu (aldagai independentea)?
 • Zein da mendeko aldagaia?
 • Bolumena vs. Tenperatura grafikoa marraztuko dugu hurrengo grafikoan. Eskala egokia erabiliko dugu. Grafikoa behar bezala errotulatu, eta hobekien doitzen den lerroa markatuko dugu.
 • ¿Ados zaude gure hipotesiarekin?
 • Datuak eta grafikoa aztertuta, deskribatu tenperaturaren eta bolumenaren arteko erlazioa.
 • Zer balio dago konstante datu-taulan?

Ondorioak aterako ditugu:

Grafikoko edozein puntutan, bolumenaren eta tenperaturaren arteko erlazioa berbera da. Grafikoko edo taulako bi puntu hautatuko ditugu:

1. puntua 2. puntua
V1 = V2 =
T1 = T2 =
 •  Kalkulua egingo dugu:

 V1/T1 = k                    V2/T2 = k                                                                                                                 

 • Bi zatikiek “k” balioa dutenez, hau ondoriozta dezakegu:   .........................................................................................

Hori da Charles-en legea.

Formula hori erabil dezakegu edozein gasen bolumena (V2) edo tenperatura (T2) aurresateko.

Erantzun:

 1. Gas batek 1.25 L-ko bolumena badu 300 K-ko tenperaturan, zenbatera aldatuko da bolumena ontzia 200 K-ra hozten bada?
 2. Gas batek 3.67 L-ko bolumena badu 500 K-ko tenperaturan, zenbatera aldatuko da bolumena ontzia 900 K-ra berotzen bada?
 3. Pertsona batek globo bat erosi du, tenperatura 22 °C den leku batean. Globoak 3.12 L-ko bolumena du, gutxi gorabehera. Pertsona horrek globoa kanpora atera du egun bero batean, 37 °C-ko tenperaturan. Zein da globoaren bolumena orduan?
   

Gay-Lussac-en legea

Lege honek gas baten presioaren eta tenperaturaren arteko erlazioa aztertzen du, bolumen konstante batean.

 •  Sistema prestatu: 100 partikula (arinak) gehitu eta bolumen konstantearen baldintza ezarri.  Tenperatura 300 K-tan egonkortu beharko litzateke, eta presioa 11.7 atm-tan.
Gasen propietateak
PHET. Gasen propietateak (Dominio público)
 • Orain, tenperatura aldatuz joango gara; bero handiagoa ala txikiagoa jarriko dugu, kaxaren azpian dagoen beroaren kontrola erabiliz. Tenperatura kaxaren gainean dago.
 • Ondorengo taula osatuko dugu, zenbait tenperatura hautatuta. (Adibidez, 150 K, 300 K, 600 K, eta abar) eta presioa neurtuko dugu kasu bakoitzean.
Egoera N Tenperatura (T) Presioa (P) P/T
1 100
2 100
3 100
4 100
5 100
 • Zein aldagai kontrolatu dugu (aldagai independentea)?
 • Zein da mendeko aldagaia?
 • Presioa vs. Tenperatura grafikoa marraztuko dugu hurrengo grafikoan, eskala egokia erabiliz. Grafikoa behar bezala errotulatuko dugu. Hobekien doitzen den lerroa markatuko dugu.

 

 • Ados al zaude hasierako hipotesiarekin?
 • Datuak eta grafikoa aztertuta, deskribatu Presioaren eta Tenperaturaren arteko erlazioa
 • Zer balio dago konstante datu-taulan?

Ondorioak aterako ditugu:

Grafikoko edozein puntutan, presioaren eta tenperaturaren arteko erlazioa berbera da. Grafikoko edo taulako bi puntu hautatuko ditugu:

1. puntua 2. puntua
P1 = P2 =
T1 = T2 =
 • Kalkulua egingo dugu:

P1/T1 = k                    P2/T2 = k                                                                                                                           

 • Bi zatikiek “k” balioa dutenez, hau ondoriozta dezakegu: ...............................................
 • Ados zaude gure abiapuntuko hipotesiarekin?
  Hau da Gay-Lussac-en legea. Lege hau, Charles-en legea bezala, tenperatura absolutuaren arabera adierazten da. Alegia, tenperaturak K-tan adierazi behar dira.

Ondorioak eta aplikazioa

Iraupena:
ordubete
Taldekatzea:
taldean

3. Gasen legeak laburbiltzeko eta ondorioak ateratzeko

Taula hau beteko dugu:

Erlazioa Zuzena ala alderantzizkoa? Parametro konstanteak Norena da legea? Arrazoia labur azaldu, partikulen ereduaren arabera.
V vs P
V vs T
T vs P

4. Agertokiak

Gasen legeak baliatuz, hurrengo agertoki hauek azalduko ditugu. Kasu bakoitzean, erantzunerako ebidentzia gisa zein grafiko erabil daitekeen aipatuko dugu. 

 1. Zergatik dirudite bizikletako pneumatikoek lauagoak neguan udan baino?
 2. Zergatik lehertzen da freskagarri lata bat eguzkitan uzten bada?
 3. Gasez betetako ontzi zurrun bat izotzetan jartzen da (adibidez: esprai botila bat). Zer gertatuko da gasaren presioarekin? Zer gertatuko da bolumenarekin?
 4. Infektatutako hortz batek gasez bete den abzesua sortu du (infektatutako ehun-eremua). Abzesuak presioa egiten du hortzaren nerbioan, eta haginetako mina eragiten du. Dentistarenera joan bitartean, haginetako mina zuen pertsona mina arintzen saiatu zen, infektatutako eremua bero hezearekin tratatuz. Lagunduko ote dio tratamendu horrek? Zergatik edo zergatik ez?

5. Orokortuz: Gas idealen legeak

Boyle-Mariotte, Charles eta Gay-Lussacen legeak betetzen dituzten gasei gas perfektuak edo idealak deitzen zaie. Gasen legeak ekuazio sinple bakarrean konbina daitezke, tenperatura eskala absolutuan edo Kelvinetan adierazten bada. Honela, Charlesen legeak eta Gay-Lussacen legeak hau adierazten dute, hurrenez hurren:

 V = k .T (1)

 P= k .T  (2)

Bestalde, Boyleren legeak ezartzen du V eta P alderantziz proportzionalak direla; alegia:

 V= k (3)

Ekuazio hauek konbinatuz, P.V/T = K daukagu. Presioaren eta bolumenaren arteko biderkadura, zati tenperatura kelvin gradutan, konstante bat da; edo bestela esanda:

 P1.V2/T1  = P2.V2/T2

 Aplika dezagun lege orokortu hori bi egoeratan: 

 1. 4 atmosferako presioan eta 11 ° C-ko tenperaturan dagoen urpekari baten oxigeno-depositutik 25 mL-ko burbuila bat askatu da. Zein da burbuilaren bolumena ozeanoaren azalera iristen denean, non presioa 1 atm-koa den eta tenperatura 18 ° C-koa?
 2. 750 mL-ko globo aerostatiko bat helioz puztu da 8 ° C-ko tenperaturan eta 380 atmosferako presioan. Zein da globoaren bolumen berria, atmosferan 0,20 atm-ko presioan eta  – 45 ° C-ko tenperaturan

Ebaluazioa eta hausnarketa

Behin zeregina amaituta, une ona da hausnarketa egiteko gure ikaskuntza-egunerokoan. Hona iradokizun batzuk:

 • Zer ikasi dut?
 • Prozesuan zehar zerk harritu nau gehien? Zergatik?
 • Aurretik neukan iritziren bat aldatu dut? Zein?
 • Zer izan da zailena? Zergatik?

Zereginaren ebaluazioa

Zeregina simulazio digitalak ebaluatzeko hurrengo eskalarekin ebaluatuko da (deskargatu formatu editagarria, odt, eta pdf).

Eta beste honekin ere bai: txosten idatzi zientifiko baten balioespen-eskala (deskargatu odt formatu editagarrian eta pdf formatuan).